Professionele identiteit

App - Mijn binnenste buiten

Waarom een app?

Onze professionele identiteit vormt je kern als professional (zijnde een wolk van kenmerken die onvervreemdbaar zijn en kleur geven aan de professional). Je professionele identiteit ligt ingebed in het totale zelf. Dat zelf heeft een ik en een wij kant. De mens is immers een relationeel wezen, met niet alleen een binnenwereld (die alleen hij of zij ten diepste kent), maar ook een buitenwereld, een wereld die wordt gevormd door samenspel met anderen. Zoomen we in op de professional, dan bestaan beide kanten (wij en ik) uit grofweg twee elementen. 

De app ondersteunt de verkenning van de ik-kant door negen toegangen om het zelf te verkennen. Professionele identiteit is daar een deelverzameling van en omvat die kenmerken die elk van ons onvervreemdbaar kleur geven als de professional die we zijn.
In deze app gaat het over:

  • Het persoonlijke zelf, met daarbinnen het Materiële, het Spirituele en het Sociale zelf
  • Het professionele zelf, met daarbinnen de Praktijktheorieën, de Kennisbasis en het Expertisegebied
  • De Tijd, met daarbinnen Heden, Verleden en Toekomst. 

De app is toegankelijk voor professionals van organisaties die samen met ons een RPP vormen. RPP staat voor Research Practice Partnership. In een RPP willen we met vijf tot acht organisaties over langere tijd een coalitie vormen om inhoudelijke expertise, praktijkkennis, advies, onderzoek en begeleidingskunde te combineren. Meer informatie vindt u onder deze link.

"Life isn't about waiting for the storm to pass, it's about learning to dance in the rain."

Kom in contact!