Professionele identiteit

Research Practice Partnerships

Coburn, Penuel, & Geil (2013, pg ii) definiëren RPP’s als: "Innige samenwerkingsverbanden op lange termijn tussen practitioners en onderzoekers die doelgericht worden georganiseerd om de problemen van, en oplossingen voor het verbeteren van die praktijk te onderzoeken."
Deze partnerships kenmerken zich door 

  1. het samenwerken op langer termijn,
  2. met een focus op praktijkvraagstukken
  3. die wederzijds profijt opleveren
  4. en waarbij gerichte strategieën worden ingezet om de samenwerking te bevorderen 
  5. en te komen tot originele analyses.


De kracht van een dergelijke samenwerking ligt in de nauwe verbinding tussen theorie en praktijk, waardoor de theorie actiever wordt benut, maar er tegelijkertijd ook actief aan wordt bijgedragen. 

"Life isn't about waiting for the storm to pass, it's about learning to dance in the rain."

Kom in contact!