Professionele identiteit

Voorbeeld van een RPP-werkwijze

Hoe ziet zo’n RPP er nu uit? Bij de NSCU (National center on Scaling up Effective Schools) gaan ze ervan uit dat het onderscheid tussen ontwerpen en ontwikkelen, en tussen (eerste) implementatie en up-scaling, de vernieuwing van het onderwijs in de weg staan (Redding, Haynes, & Cannata, 2014). Hun aanpak onderscheidt vier elkaar opvolgende hoofdfasen: (1) onderzoek, (2) innovatie, ontwerp en ontwikkeling, (3) implementatie en (4) opschaling.


Fig.: Foto van NCSU folder

In de onderzoeksfase wordt voorbereidend onderzoek gedaan naar de vraagstukken en mogelijke denkrichtingen die leven bij een groep scholen (NSCU werkt met districten). Hieruit volgt de innovatiefase met een ‘ontwerpuitdaging’ die aan de basis ligt van een collectief ontwerp- en ontwikkelproces. In deze fase wordt een breed team samengesteld dat deze uitdaging aangaat. In een continue verbeterproces is vervolgens elke organisatie met een eigen team bezig om elementen uit te proberen, uit te werken, te verfijnen en aan te passen aan de eigen context. Door steeds breder te testen ontstaat langzaamaan een implementatiefase. In de laatste fase worden meer scholen aangehaakt, wordt er nog breder getest en wordt het leiderschap langzaamaan overgedragen aan de scholen zelf. Het mooie aan deze up-scaling, het uitbreiden van de groep betrokken scholen, is dat het hele proces van vraag tot realisatie (van praktijk, naar theorie, naar praktijk) integraal wordt benaderd. De vier fasen maken het overzichtelijk. 

"Life isn't about waiting for the storm to pass, it's about learning to dance in the rain."

Kom in contact!