Professionele identiteit

Ontwikkelen

Het werken aan professionele identiteit is de verantwoordelijkheid van de professional zelf. Je kunt dit als organisatie niet opleggen, maar je kunt professionals er wel in ondersteunen. De professional heeft ruimte nodig om hierin zijn eigen weg te zoeken, het te doen op zijn eigen manier. Dat maakt dat een vast omlijnt programma niet zo goed werkt, maar beter gekozen kan worden voor een 'interventiesysteem': een ruime keuze aan activiteiten, contactpersonen/begeleiders, structuur.

Wij realiseren ons dat organisaties zich ook afvragen hoe ze dit op teamniveau kunnen vormgeven. Het centrale begrip is dan: 'professionele frames'. Hoe hierop te interveniëren is nog onderwerp van onderzoek.

"Life isn't about waiting for the storm to pass, it's about learning to dance in the rain."

Kom in contact!