Professionele identiteit

Gedachtegoed

In een omgeving waar…

  • veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen en diepgaand van aard zijn
  • waar het aantal samenwerkingsrelaties toeneemt
  • waar leren en ontwikkelen geen uitstapje meer is

is het belangrijk te weten wat je basis is, waar je van bent, waar je in gelooft, wat onvervreemdbaar is en jou kleur geeft. Je professionele identiteit is die basis. Het geeft veerkracht om met veranderingen om te gaan, herkenbaarheid in je handelen, een kompas voor het eigen leren en ontwikkelen en een fundament om met transformaties om te gaan (bijvoorbeeld van doceren naar begeleiden, van zorgen voor naar zorgen dat, of van specialist naar adviseur).

Professionele identiteit is het vergeten hart van de professionele ontwikkeling. 

Meer dan genoeg redenen om het eens verder te verkennen. Wat is het wel en wat niet? Waar is het zinvol in te zetten? En hoe breng je het tot ontwikkeling? Hier tref je daarover informatie aan.

"Life isn't about waiting for the storm to pass, it's about learning to dance in the rain."

Kom in contact!