Professionele identiteit

PI Model

Op deze plek willen we kort toelichten hoe het PI-model in elkaar zit. Her en der larderen we dat met filmpjes of verwijzingen naar sites of literatuur. Meer informatie is natuurlijk ook te vinden in “Je binnenste buiten” met name in hoofdstuk 5 en 6. 
Professionele identiteit is datgene wat je herkenbaar en onvervreemdbaar jou maakt in je werk. Die professionele identiteit is voelbaar en zichtbaar voor de buitenwereld, maar onttrekt zich vaak aan je eigen zicht. Hoe meer veranderingen en ontwikkelingen, hoe groter de druk om te expliciteren, om te weten waar jouw houvast zit, wat jij niet kunt loslaten zonder jezelf kwijt te raken. Het gaat er dus om je eigen professionele identiteit te verkennen en expliciteren. 
Ons model van professionele identiteit ziet er als volgt uit:


Fig. PI Model

We lichten hieronder de verschillende elementen uit dit model toe.

Zelf en professionele identiteit

Alles wat van jou is, rekenen we tot het Zelf. Je professionele identiteit vormt het hart ervan. Het is datgene dat je onvervreemdbaar jouw kleur geeft als professional. Je (professionele) identiteit laat zich niet zomaar kennen. Wel kunnen we het Zelf onderzoeken om zo meer te weten te komen over onze professionele identiteit. Het zelf bevat als het ware deuren om onze identiteit te leren kennen. Wanneer we het Zelf verder differentiëren, wanneer we meer onderscheidende elementen van het Zelf kunnen benoemen en kunnen onderzoeken, ontstaan er ook meer ingangen en perspectieven op identiteit. 

Wij - en ik-kant

Het eerste relevante onderscheid binnen dat Zelf is vrij voor de handliggend vanuit het gegeven dat menszijn een sociaal gegeven is, dat elk mens, mens is in relatie tot anderen, dat ik zonder de ander weinig betekenis krijgt (Wierdsma, 2014 ).  Het zelf heeft dus een ik- en een wij-kant. Beiden vormen een belangrijke toegang tot onze identiteit. Je kunt nadenken over je identiteit vanuit de vraag: wie ben ik? En je kunt ook nadenken over de vraag: wie zijn wij en wat zegt dat over mij (Oyserman e.a., 2012)?


Fig.: Verhouding tussen de ik-kant en de wij-kant van identiteit. 

Een eenvoudigere constatering die te maken heeft het met onderscheid tussen ik en wij, is het gegeven dat wij veel verschillende groepen kennen waar we onderdeel vanuit maken. Dat zijn er al snel een achttal; netwerken, (projectgroepen), vakgezelschappen, teams en dergelijke. In de visualisatie betekent dit dat er maar één ik-kant is, maar dat er een heleboel wij-kanten te onderscheiden zijn. 

Persoonlijk en professioneel

Naast het onderscheid in ik en wij, is er ook een onderscheid te maken in het persoonlijke en het professionele domein. Niet alles in ons zelf is immers professioneel. Voegen we deze vervolgens samen, dan komen we uit op vier velden, zowel in de ik-kant als in de wij-kant is er dan een deel dat direct gerelateerd is aan de professional. 


Fig.: Toevoeging van het professionele domein.

"Life isn't about waiting for the storm to pass, it's about learning to dance in the rain."

Kom in contact!