Professionele identiteit

Definitie

Wat is een professional?

Eigen keuze

De oorspronkelijke betekenis van het woord professional (Latijnse profiteri) staat voor het ‘openlijk verklaren’. Een belangrijke vraag is dan: wil je openlijk verklaren een professional te zijn? Het zijn van een professional is daarmee eerder een keuze, een manier van in het werk staan, dan een kwestie van bewijslast (‘wij docenten zijn toch ook professionals’) of behoren tot een beroepsgroep (‘ik ben arts, dus professional’). Het zijn van professional is dan ook niet exclusief voorbehouden aan bepaalde beroepsgroepen. Wij realiseren ons dat dit een stevige stellingname is. Voor een individu betekent dit namelijk allereerst dat het van belang is de vraag te stellen: wil ik die verantwoordelijkheid nemen en heb ik die commitment? Maar ook voor organisaties veronderstelt dit dat je niet zomaar wegkomt met het typeren van groepen werknemers als zijnde professionals. Op dit soort implicaties gaan we nu niet nader in. We proberen hier puur te komen tot een invulling van het begrip professional dat past bij onze tijdsgeest.

Definitie

Het maken van de keuze om professional te zijn staat centraal in onze definitie. Voordat we verder gaan, geven we hem hier: 

"Life isn't about waiting for the storm to pass, it's about learning to dance in the rain."

Kom in contact!